vendredi 24 juin 2011

Svenska dagladet ask Member of Parliament Mr Pagrotsky (S), who has just bought a black Saab 9-3, why?- It was the car I liked, a diesel with good values ​​and it is a bit smaller than the V70 I have had since 1999. It was reasonably priced, looks good and fuel efficient. I thought that if anyone is worried about Saab stop buying so it's even worse for Saab.

Det var den bil jag gillade, en diesel med bra värden och den är lite mindre än den Volvo V70 jag haft sedan 1999. Den var prisvärd, verkar bra och bränslesnål. Jag tänkte att om alla som är oroliga för Saab slutar köpa så är det ännu sämre för Saab.


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire