mercredi 10 août 2011

The model name 9-3 could be replacedSaabs north american boss Tim Colbeck meet the american press on tuesday, he confirms that Saab is talking to new investors. He cant reveal which investors, but he say that the discussions are serious.
He was discussing the future models, he said that the model name 9-3 could be replaced for model name that is linked to Saabs heritage, should we guess 900 or 92?

Saabs Nordamerika chef Tim Colbeck mötte den amerikanska pressen på Tisdagen, han kunde bekräfta att Saab för samtal med investerare, han kunde inte avslöja vilka, men säger att diskussionerna är seriösa.
Han diskuterade framtida Saab modeller, då han sade att modelnamnet 9-3 kan komma att ersättas med ett som knyter an till Saabs historiska modeller. Skall vi gissa 900 eller 92?

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire